Μανίκια απόσυρσης

  • Withdrawal Sleeves

    Μανίκια απόσυρσης

    ●Το χιτώνιο απόσυρσης είναι ένα κυλινδρικό περιοδικό
    ●Χρησιμοποιείται τόσο για οπτικούς όσο και για κλιμακωτούς άξονες.
    ●Το αποσπώμενο χιτώνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για σκαλοπάτι.